Logo

YÊU CẦU CAO CẤP – DỊCH VỤ XỨNG TẦM !

ììììì

Email: [email protected]

Hotline: 090 658 0063 - 096 682 7508

Trang chủ

Đăng ký

Đăng ký ADRIATIC

Tên Tour
Invalid Input

Thông tin người tham gia

Họ tên(*)
Invalid Input

Ngày sinh
Invalid Input

Địa chỉ
Invalid Input

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Invalid Input

Số CCCD/Hộ chiếu (ID/PASSPORT)
Invalid Input

Ngày cấp
Invalid Input

Số giấy phép lái xe A/A2
Invalid Input

Size áo
Invalid Input

Chiều cao
Invalid Input

Cân nặng
Invalid Input

Nghề nghiệp (IT, Kỹ Sư, Doanh Nhân, Kinh Doanh Tự Do,...)
Invalid Input

THÔNG TIN LIÊN LẠC KHẨN CẤP

Họ tên
Invalid Input

Số điện thoại
Invalid Input

Mối quan hệ với người thân
Invalid Input

Có kiêng/ Dị ứng đồ ăn, thức uống (YES?NO)
Invalid Input

Nếu có, bạn kiêng hay dị ứng về gì?
Invalid Input

Dị ứng khác
Invalid Input

Ghi chú/yêu cầu thêm
Invalid Input

Thanh toán

thanhtoan
Invalid Input

Bạn có đồng ý với điều khoản/nội quy của uniquetour
Invalid Input

Gửi ngay
  

Program Policy

 

QUY ĐỊNH CHUNG

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH UNIQUE TOUR

(Áp dụng đối với khách hàng đăng ký chương trình của Unique Tour)

GENERAL PROVISIONS ON UNIQUE TOUR PROGRAM REGISTRATION

(Applicable to customers who register for the program of Unique Tour)

 

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Quy định chung trước khi khi đăng ký chương trình Tour. Trong trường hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ người đăng ký.

(Please carefully refer to the General Regulations before registering for the Tour program. In case you do not register directly, ask a relative to register for you, please update information from the registrant)

 

I.       QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TOUR

I.    GENERAL PROVISIONS ON THE TOUR PROGRAM

1.1.GIẤY TỜ TÙY THÂN MANG THEO TRONG CHUYẾN ĐI

1.1 PERSONAL INDENTIFICATION DOCUMENTS CARRIED IN THE TRIP

-       Hộ chiếu có giá trị: Khách hàng phải có hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về)

Valid passport: Customers must have a valid passport for entry, departure and travel through each destination in the tour itinerary (passport must be valid for 6 months or more from the date of return)

-       Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ / Giấy khai sinh bản chính (trẻ em dưới 14 tuổi), trẻ em trên 14 tuổi bắt buộc phải có Passport làm thủ tục lên máy bay.  

For guests with Vietnamese nationality: When going on tour, Children from 14 years old and above and adults need to bring original Passport with expiry date, clear photo / Original Birth Certificate of Children under 14 years old, children over 14 years old are required to have Passport to check in.

-       Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) bản chính còn hạn sử dụng hoặc thẻ cư trú kèm theo giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.

For Foreigners/Overseas Vietnamese: When going on tour, you must bring full original Passport with expiry date or residence card with re-entry certificate to Vietnam for boarding procedures

-       Quý khách mang 2 quốc tịch hoặc Travel Document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).

If you have dual citizenship or Travel Document (not yet naturalized), please notify the tour staff at the time of tour registration and submit the original with relevant documents (if any) 

1.2.QUY ĐỊNH VỀ SỨC KHỎE HÀNH KHÁCH

1.2 THE REGULATIONS OF HEALTH OF CUSTOMERS

-       Quý khách dưới 18 tuổi khi đi tour phải có Bố Mẹ hoặc người thân trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp không đi cùng bố mẹ phải có sự ủy quyền đồng ý của cả bố và mẹ, trường hợp chỉ đi cùng bố hoặc mẹ phải có sự ủy quyền đồng ý của người còn lại (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho Unique Tour.

Customers under 18 years old when joining the tour must be accompanied by parents or relatives over 18 years old. In case of not traveling with parents, the consent of both parents is required, in case of traveling only with one parent, the consent of the other person (certified by the local government) is required in  Unique Tour program

-       Khách nữ từ 55 tuổi trở lên và khách nam từ 60 trở lên: nên có người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: Bắt buộc phải có người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng và nộp kèm giấy khám sức khỏe, có xác nhận đủ sức khỏe để đi du lịch của bác sĩ + Giấy cam kết sức khỏe theo mẫu qui định của công ty. Vì lý do an toàn Quý khách, Unique Tour hạn chế và không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. Khách trên 80 tuổi không có chế độ bảo hiểm.

Female customers aged 55 and over and male customers aged 60 and over should have relatives under 55 years old (with full health) to accompany them. For customers from 70 years old or older, it is mandatory to have a relative under 55 years old (full health) to accompany and submit a medical examination certificate, certifying health enough to travel by a doctor and Certificate of Invalidity health results according to the prescribed form of the company. For safety reasons, Unique Tour is limited and does not accept customers aged 80 years or older. Customers over 80 years old do not have insurance regimes

-       Quý khách đang mang thai vui lòng báo cho Unique Tour ngay tại thời điểm đăng ký. Lưu ý phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và thai nhi trong suốt thời gian tham gia chương trình du lịch.

Pregnant female customers please inform to the Unique Tour staff at the time of registration. Note that you must consult a doctor before joining the tour. Customers must commit themselves to be responsible for your own health and that of your unborn baby during the time of participating in the travel program

-       Đối với khách đi theo chương trình khám chữa bệnh, cần chi tiết bệnh án đã có tại Việt nam được dịch thuật sang tiếng Anh và chuyển sang Bệnh viện Châu Âu. Hành khách có nhu cầu hộ tống y tế (cần chuyên gia y tế, bác sỹ, y tá, điều dưỡng đi cùng) có thể đăng ký, Unique Tour sẽ đại diện liên hệ nhân viên y tế đặt dịch vụ.

For customers following the medical examination and treatment program, it is necessary to have the details of the medical records already in Vietnam translated into English to be transferred to the European Hospital. Customers who need medical escort (want medical experts, doctors, nurses to accompany) can register. Unique Tour will represent to contact medical staff to book services. 

1.3.QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG CHUYẾN ĐI

1.3 REGULATIONS TO GUARANTEE SAFETY IN THE TRIP

Để tránh trường hợp không liên hệ được Quý  khách qua số điện thoại Unique Tour đã cung cấp, Quý khách vui lòng cung cấp thêm số điện thoại cá nhân của Quý khách hoặc của khách đi cùng hoặc người thân để Unique Tour dễ dàng liên lạc, thông báo trong trường hợp khẩn cấp cần thiết.

In order to avoid the case that customers cannot contact you via the phone number that Unique Tour has provided. Please provide your personal phone number or that of the customer accompanying the tour or your loved one so that Unique Tour staff can easily contact or notify in case of an emergency 

Ø  TUÂN THỦ LUẬT PHÁP NƯỚC ĐẾN

COMPLIANCE WITH THE LAW OF THE ARRIVAL COUNTRY

-       Quý khách có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật nơi đến du lịch ngoài lãnh thổ Việt Nam; tôn trọng và giữ gìn tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, giá trị văn hóa bản địa của nơi đến du lịch; thực hiện nội quy, quy chế của khu du lịch, điểm du lịch phù hợp với quy định của pháp luật.

Customers are obliged to comply with the provisions of the law of the country outside the territory of Vietnam in the itinerary of the tour. Must respect and preserve natural and cultural tourism resources, cultural values ​​of the text. location of the country included in the travel itinerary. strictly comply with the rules and regulations of the tourist area or tourist destination in accordance with the provisions of law.

-       Quý khách cần hiểu rõ Visa (thị thực) ngắn hạn có thời hạn và hết thời hạn Visa, bắt buộc quý khách phải trở về Việt Nam theo đúng quy định. Không tìm cách ở lại nước đến, bỏ trốn, lưu trú làm việc trái phép tại quốc gia đến. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng pháp lý của Quý khách tại nước sở tại, mất quyền lợi và có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.

You need to understand that the short-term visa has a term and when the visa expires, you are required to return to Vietnam in accordance with the regulations. Do not attempt to stay, flee or work illegally in any country during the UNIQUE TOUR itinerary. This seriously affects your legal status in the host country, you will lose your benefits and may be deported at any time. 

Ø  GIỮ GÌN TÀI SẢN, TƯ TRANG

TAKE CARE OF YOUR PROPERTY AND PERSONAL BELONGINGS

-       Quý khách có trách nhiệm tự bảo vệ tư trang, hành lý, tài sản cá nhân mang theo khi đi du lịch.

 Customers are responsible for protecting their personal belongings, luggage, and personal property when traveling

-       Giấy tờ tùy thân (Passport) sẽ được Hướng dẫn viên Unique Tour giữ dùm hoặc quý khách nên mang theo bên người trong suốt chương trình Tour

Passport will be kept by the tour guide of Unique Tour or you should carry it with you during the tour.

Ø  GIỮ GÌN TÀI SẢN THUÊ Ở NƯỚC SỞ TẠI

TAKE CARE OF PROPERTIES RENTED IN THE COUNTRIES INCLUDED IN THE TOUR ITINERARY

-       Đối với các tour du lịch có đăng ký thuê và sử dụng tài sản ở nước sở tại. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ, tu sửa tài sản đó khi làm hư hại, quản lý và sử dụng đúng công dụng của tài sản, chịu mọi trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng (nếu xảy ra)

For tours with registered rental and use of property in the host country included in the tour itinerary. You are responsible for protecting and repairing that property when it is damaged, managing and using the property properly, and taking all responsibility for loss or damage (if any)

-       Phải giao trả tài sản đúng thời điểm và nguyên trạng như trước khi nhận tài sản.

The property must be returned on time and in the same condition as before receiving the property

-       Các giấy tờ liên quan đến việc thuê tài sản sẽ được hướng dẫn viên giữ, phòng trường hợp đánh mất hoặc để quên.

The documents related to the property rental will be kept by the tour guide in case they are lost or forgotten

-       Đối với thuê xe mô tô: Unique Tour sẽ mua bảo hiểm toàn diện cho xe mô tô

For motorbike rental: Unique Tour will buy comprehensive insurance for that motorbikes

Ø  AN TOÀN SỨC KHỎE

HEALTH SAFETY

-       Quý khách có tiền sử mắc các chứng bệnh dễ bộc phát, cần thuốc hỗ trợ hoặc phải uống thuốc hằng ngày vui lòng thông báo cho Unique Tour khi đăng ký chương trình để được chăm sóc y tế phù hợp.

If you have a history of easy-to-treat diseases and need medication or need to take medicine every day, please notify Unique Tour when registering for the program to receive appropriate medical care.

-       Bất cứ có vấn đề liên quan sức khỏe (Đau bụng, khó tiêu, nhứt đầu, chóng mặt, say sẩm, buốn nôn, mệt mỏi, các triệu chứng khó chịu khác…) vui lòng thông báo ngay cho hướng dẫn viên Unique Tour biết để được chăm sóc hợp lý đảm bảo sức khỏe trong chuyến đi.

Any health related problems (Stomachache, indigestion, headache, dizziness, drunkenness, nausea, fatigue, other unpleasant symptoms...) please immediately notify the tour guide of Unique Tour immediately for proper care to ensure your health during the trip.

-       Tùy theo thời gian của chuyến đi trùng hợp với các mùa trong năm của nước đến, Unique Tour sẽ thông báo Quý khách cần chuẩn bị trang phục phù hợp. Ngoài ra Quý khách cũng nên chủ động tìm hiểu thời tiết để chuẩn bị trang phục trong chương trình phù hợp (ví dụ: mùa đông cần mang theo áo ấm, đồ mặc trong điều kiện có tuyết…)

Depending on the time of the trip coincides with the seasons of the year of the destination country, Unique Tour will inform you what appropriate clothes you need to be prepared. In addition, you should also actively find out the weather of the country included in the tour schedule to prepare appropriate clothes in the program (for example, in winter, you need to bring warm clothes, clothes to wear in snowy conditions... ) 

1.4.VÉ MÁY BAY VÀ HÀNH TRÌNH BAY

1.4 FLIGHT TICKETS AND FLIGHT ITINERARIES

-       Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng mang theo Passport bản chính hoặc cung cấp tên chính xác đầy đủ, đúng từng ký tự trên Passport (Hộ chiếu)/ Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi) theo thứ tự: Họ/tên lót/tên. Quý khách khi đăng ký cung cấp tên theo giấy tờ tùy thân nào, khi đi tour phải mang theo giấy tờ tùy thân đó theo qui định hãng hàng không

When registering for the tour, please bring the original Passport or provide the correct full name, correct each character on the Passport / Birth Certificate (children under 14 years old) in the following order: Full name / full name liner/name. When registering, provide your name with any identification documents, when you go on a tour, you must bring that identification document according to the airline's regulations

-       Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, đến trễ giờ bay, vui lòng chịu phí đổi vé hoặc mua lại vé mới theo quy định của Hãng hàng không (nếu chuyến bay còn chỗ). 

In case you provide the wrong name or arrive late for your flight, please bear the fee to change or buy a new ticket according to the airline's regulations (if the flight has seats)

-       Trong trường hợp Quý khách bay hãng hàng không có vé không hoàn, không dời, đổi, huỷ, sai tên sẽ mất phí 100% theo qui định hãng hàng không. Giá vé máy bay trẻ em có thể bằng 100% người lớn. 

In case you use the service of an airline with non-refundable, non-transferable, unchanged, non-cancellable or wrong name tickets, you will lose 100% of the fee according to the airline's regulations. Children's airfares can be the same as adult's airfares

-       Giá vé, giờ bay có thể thay đổi theo Hãng Hàng Không không thể báo trước.

Airfares and flight times are subject to change without notice by the Airline

-          Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước.

Because flights depend on airlines, in some cases flight times may be changed without notice

-          Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn thận và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Unique Tour không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định của Hàng Không.

After you have checked in and received your boarding pass, please keep your boarding pass carefully and be sure to board on time. Unique Tour will not be responsible in case the customer loses the boarding pass and fails to board the plane on time according to the airline's regulations

-          Thông tin hành lý khi đi tour : Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm, chất lỏng với thể tích không quá 100ml. Ký gửi: 20kg/1khách - Kích thước không quá: 119cm x 119cm x 81cm. Các vật phẩm không được chấp nhận dưới dạng hành lý ký gởi hoặc vận chuyển trong hành lý theo qui định hàng không

Luggage information when participating in the tour: Hand-carried under 7kg / 1 pax - Dimensions not exceeding 56cm x 36cm x 23cm and liquid with a volume not exceeding 100ml. Consignment: 20kg/pax - Size no more than 119cm x 119cm x 81cm. Items are not accepted as checked baggage or carried in baggage according to airline regulations

-          Thông tin tập trung: Tại sân bay, Ga đi quốc tế, trước giờ bay 3 tiếng (áp dụng ngày thường), trước 4 tiếng (áp dụng lễ tết)

Meet up information: At the airport, the international departure terminal is 3 hours before flight time (for weekdays) and 4 hours before flight time (for public holidays)

1.5.GIÁ TOUR

TOUR PRICES

Ø  GIÁ TOUR BAO GỒM:

TOUR PRICE INCLUDED

      Do chương trình Tour được thiết kế và tư vấn theo yêu cầu của Quý khách, nên giá tour phụ thuộc vào giá từng loại dịch vụ Quý khách lựa chọn, Unique Tour báo giá tour hoàn chỉnh sau khi Quý khách lựa chọn dịch vụ:

As the tour program is designed and consulted according to your requirements, the tour price depends on the price of each type of service you choose. Unique Tour staff will quote the complete tour price after you choose the service:

-          Phí tư vấn thiết kế chương trình theo nguyện vọng của Quý khách

Program design consultation fee according to your wishes

-          Phương tiện tham quan theo chương trình

Vehicles to visit according to the program

-          Vé máy bay khứ hồi tùy theo từng chương trình (quy định trong phí từng chương trình cụ thể)

Round-trip airfare depending on each program (specify the cost in each specific program)

-          Khách sạn, nhà ở theo yêu cầu

Hotels, housing on request

-          Vé tham quan điểm đến theo chương trình 

Tickets to visit the destination according to the program

-          Hướng dẫn viên tiếng Việt nối tuyến

Vietnamese-language guides follow each location of the tour

-          Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường theo quy đinh chung của các hãng bảo hiểm và phù hợp Quy định của nước đến về điều kiện nhập cảnh và lưu trú mục đích du lịch.

Travel insurance with compensation according to the general regulations of insurance companies and in accordance with the regulations of the destination country on conditions of entry and stay for tourism purposes

-          Quà tặng theo chương trình (nếu có): nón, ô dù, ba lô, bút viết, sổ tay, nước suối, khăn lạnh….

Gifts according to the program (if any): hats, umbrellas, backpacks, pens, notebooks, mineral water, cold towels....

-          Thuế VAT / VAT

Ø  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

TOUR PRICE EXCLUDED

-          Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí hủy đổi hành trình và nâng hạng chuyến bay, hành lý quá cước, phụ thu phòng đơn,…

Personal expenses: meals outside the program, laundry, cancellation costs, flight upgrade and flight upgrade, excess baggage, single room surcharge, etc.

-          Chi phí xin Visa

Visa application costs)

-          Vé máy bay : Vé máy bay, Unique Tour đóng vai trò đặt hộ quý khách theo lịch trình, vì Chương trình của quý khách được tư vấn tổ chức riêng và hơn nữa, giá vé may bay sẽ được giảm sẽ có lợi cho khách hàng, tùy vào khách hàng sở hữu thẻ ưu tiên hoặc có tham gia các chương trình dặm bay của các hãng hàng không khác nhau.

Air tickets : Unique Tour will act as a person to book air tickets for you according to the schedule because your Program is individually organized. Furthermore, depending on whether the customer owns a priority card or participates in the mileage programs of different airlines, the airfare will be reduced which will benefit the customer

-          Chi phí tham quan tự túc ngoài chương trình

Expenses for self-sufficient sightseeing outside the program

-          Chi phí tư vấn đầu tư, định cư

Investment and settlement consulting fees

-          Đối với Tour khám chữa bệnh và thẩm mỹ cao cấp, chi phí tour không bao gồm chi phí chi trả cho dịch vụ y tế, dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan khác…

For the high-end medical and cosmetic tour, the tour cost does not include the cost of medical services, cosmetic services, and other related services...

-          Đối với Tour khảo sát thị trường và tham quan bất động sản, chi phí Tour không bao gồm chi phí giới thiệu môi giới bất động sản, chi phí tư vấn pháp lý liên quan đến việc mua, bán, cho thuê bất động sản.

For the market survey and real estate tour, the tour cost does not include the cost of introducing real estate brokers, the cost of legal advice related to the purchase, sale and rental of real estate

Ø  GIÁ VÉ TRẺ EM:

CHILD FARE

-          Trẻ em dưới 3 tuổi: không thu phí dịch vụ, bố mẹ tự lo cho bé và thanh toán các chi phí phát sinh (đối với các dịch vụ tính phí theo chiều cao…). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 3 tuổi, trẻ em thứ 2 sẽ đóng phí theo qui định dành cho độ tuổi từ 3 đến dưới 12 tuổi và phụ thu phòng đơn. Vé máy bay, tàu hỏa, phương tiện vận chuyển công cộng mua vé theo qui định của các đơn vị vận chuyển.

Children under 3 years old: no service fee, parents will take care of the baby and pay the incurred costs (for services charged according to height...). Two adults can only accompany 1 child under 3 years old, the second child will pay the prescribed fee for the age from 3 to under 12 years old and surcharge for a single room. Tickets for flights, trains and public transport are purchased according to the regulations of the transport units

-          Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 3 - dưới 12 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 01 vé như người lớn

Children from 3 years old to under 12 years old will be charged 75% of the adult tour price (without separate bed). Two adults can only accompany 1 child from 3 - under 12 years old, the second child or more must buy 01 ticket as an adult

-          Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: mua một vé như người lớn

Children aged 12 and over will purchase one ticket as an adult

Ø  ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN:

PAYMENT TERMS

-          Khi đăng ký đặt cọc 30-50% tổng giá tour tùy chương trình

When registering, please deposit 30-50% of the total tour price depending on the program

-          Số tiền còn lại thanh toán hết trước ít nhất 45 ngày trước ngày khởi hành.

The remaining amount will be paid in full at least 45 days before departure date 

II.    QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN/ HỦY TOUR

II. REGULATIONS ON TRANSFER OR CANCELLATION OF TOUR

Ø  QUY ĐỊNH CHUNG:

GENERAL REGULATIONS

-          Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách chuyển/huỷ tour, vui lòng mang phiếu đăng ký chương trình tour đến văn phòng Unique Tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu mất phí theo quy định của Unique tour.

After paying, if you transfer or cancel the tour, please bring the tour program registration slip to Unique Tour office to complete the tour transfer/cancellation procedure and bear the fee as prescribed by Unique tour

-          Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.

Do not deal with contact cases to transfer/cancel tours via phone calls

-          Trường hợp Quý khách đăng ký xin Visa, sau khi có kết quả Visa đạt, Quý khách hủy Tour sẽ mất 100% tiền đặt cọc. Ngoài ra Unique Tour sẽ thông báo đến cơ quan Lãnh sự quốc gia cấp Visa về việc hủy tour của Quý khách. Unique Tour không chịu trách nhiệm trong trường hợp Quý khách sử dụng Visa do Unique Tour đăng ký theo chương trình Tour để nhập cảnh và bị từ chối nhập cảnh tại nước ngoài.

In case you apply for a Visa: after getting the result of passing VISA but you suddenly cancel the tour, you will lose 100% of the deposit. In addition, Unique Tour will notify the visa-issuing national consulate of the cancellation of your tour. Unique Tour is not responsible in case you use the Visa registered by Unique Tour under the Tour program to enter and are refused entry abroad

-          Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Tour cancellation time is approved for working days (excluding Saturdays, Sundays and public holidays)

Ø  CÁC ĐIỀU KIỆN CHUYỂN/ HUỶ TOUR

CONDITIONS FOR TOUR TRANSFER OR CANCELLATION

-          Được chuyển sang Tour du lịch khác cùng giá vé trước ngày khởi hành từ 45 ngày trở lên: Không mất chi phí. Nếu có chênh lệch cao hơn, quý khách phải đóng phí chênh lệch.

Transfer to another tour with the same fare 45 days or more before departure: No cost. If there is a higher difference, you have to pay the difference fee)

-          Hủy tour từ 45 - 60 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 50% trên tổng giá tour

If the tour is canceled 45 - 60 days before the departure date: The tour cancellation fee is 50% of the total tour price

-          Hủy tour từ 20 - 44 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 80% trên tổng giá tour du lịch

If you cancel the tour from 20 to 44 days before the departure date: Tour cancellation fee is 80% of the total tour price

-          Hủy tour từ dưới 20 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour du lịch

If the tour is canceled less than 20 days before the departure date: The cancellation fee is 100% of the total tour price 

III. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

III. UNFORESEEN CIRCUMSTANCES

Unique Tour sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm đến trong trường hợp:

Unique Tour will not be responsible for securing destinations in case

      + Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, bão gió…

Natural disasters: storms, floods, droughts, earthquakes, volcanoes, wind storms...

      + Dịch bệnh

Pandemic

      + Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình, đình công, chiến tranh, rối loạn chính trị,…

Security incidents: terrorism, protests, strikes, wars, political turmoil,…

      + Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.

Aviation problems: technical problems, security, flight relocation, cancellation, delay,...

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Unique Tour sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện…).

If any of the above cases happen, the Unique Tour program will examine the possibility of refunding the cost of customers who choose not to visit the tourist attractions listed on the itinerary (after subtracting the services already provided).

Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

The relevant Service Provider shall decide on any necessary solutions or compensation.

 

IV. YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN VAT

IV. VAT INVOICE REQUIREMENT

-    Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho Unique Tour ngay khi đăng ký, không nhận thông tin xuất hóa đơn sau khi tour đã kết thúc.

If you need to issue an invoice, please submit the necessary information to the Unique Tour program as soon as you register. Not getting the invoice information after the trip is over.

Lưu ý: Unique Tour sẽ chỉ xuất hóa đơn trên phần dịch vụ tư vấn cung cấp đến khách hàng.

Notice: Unique Tour program will only issue invoices on the consulting services provided to customers.

-          Các hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 VNĐ trở lên, Quý khách vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản thông qua thông tin chuyển khoản sau :

Tên tài khoản :

Số tài khoản :

Ngân hàng :

Invoices valued at VND 20,000,000 or more, please pay by banking transfer via the following transfer information:

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Name:

 

V. KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

V.COMPLAINTS AND COMPENSATION

-          Nếu khách hàng có khiếu nại đến Unique Tour, trước hết khách hàng phải thông báo cho hướng dẫn viên đi cùng càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của Unique Tour trong khi đi tour để Unique Tour có cơ hội khắc phục vấn đề đó.

If a customer has a complaint about the Unique Tour program, the customer must contact the accompanying guide as quickly as possible so that the matter can be resolved. If consumers are dissatisfied, they can contact a Unique Tour (sales) representative during the tour to give Unique Tour the opportunity to resolve the issue.

-          Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến [email protected] trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

If the customer is still not satisfied after joining the trip, the customer needs to send all complaints directly to Email: [email protected] within 15 days from the end of the trip. The UNIQUE TOUR organizer will not accept any responsibility for complaints received after this deadline.

 

VI. LƯU Ý KHÁC

VI. OTHER NOTES

-          Đây là chương trình du lịch được tư vấn và tổ chức đặt dịch vụ với đối tác, nhà cung cấp dịch vụ tại nước ngoài theo yêu cầu của Khách hàng, Unique Tour không có trách nhiệm hoàn trả chi phí chênh lệch cho các khách hàng thuộc diện miễn giảm hoặc đối tượng ưu tiên như trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có công với cách mạng…

This is a tour program that is consulted and organized to book services in foreign countries with partners and service providers at the request of customers. As a result, the Unique Tour program organizer will not be responsible for refunding the difference in expenses for customers who are exempt or prioritized, such as children, the elderly, persons who have made meritorious service to the revolution...

-          HDV nói tiếng Việt suốt tuyến, đi xe ghép chung với đoàn.

The tour guide speaks Vietnamese throughout the route and shares the van/bus with other customers.

-          Để tránh trường hợp không liên hệ được Quý khách qua số điện thoại đã cung cấp, Quý khách vui lòng cung cấp thêm số điện thoại của khách đi cùng hoặc người thân để Unique Tour dễ dàng thông báo khi có thông tin chuyến đi thay đổi.

Please offer extra phone numbers of accompanying customers or relatives so that the Unique Tour program staff can readily notify when there is a trip change information to avoid being unable to contact you via the provided phone number.

-          Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình trong một số trường hợp có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.

The series of the locations to be visited on the itinerary may be adjusted in some circumstances based on the real situation, but all of the places to visit will still be included in the tour's agenda.

-          Đối với tour có quà tặng: Thời gian nhận quà tại thời điểm thanh toán 100% giá trị tour hoặc trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc tour. Quý khách vui lòng mang theo Phiếu đăng ký chương trình Tour khi nhận quà. 

For tours with goodies, the time to receive gifts is when you pay 100% of the tour value or within 7 days after the tour ends. Upon receiving the gift, please bring the Tour Registration Form with you.

 

 

 

Liên hệ

HOTLINE: 0906 58 0063096 682 7508
VIETNAM: TRAVEL WEST CO.LTD
VPGD 1: Lầu 4 – 216 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
VPGD 2: Lầu 7-Friendship Tower, 31 Lê Duẩn,Q.1, TP.HCM
 
 
VP NHẬT BẢN
JAPAN: NIPPON BIO MEDICAL
1-4-11, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan.
 
VP CHÂU ÂU
EUROPE: ASEAN LINK
Liaison Office: Afrastraße 15, 86415 Mering,Bayern Munich–Germany.

Biểu mẫu liên hệ

Liên hệ copy

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Mạng xã hội

facebook facebook facebook facebook zalo